Aresta Assessors

Serveis oferits per Aresta Assessors

Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social

Control de venciments de contractes, edats i antiguitats

Formalització de rebuts de salaris

Formalització de documents de cotització a la S.S.

Contractes ordinaris

Liquidacions i Certificats d’empresa

Mecanització de dades mitjançant un programa informatitzat

Obtenció de CCC, legalització llibre de visites d’Inspecció de Treball, comunicació apertura centre de treball i alta en el RETA de l’administrador

Confecció dels models 110 (Trimestral) i 190 (Anual)

Consultes, presentació d’altes i baixes mèdiques, partes d’accident de treball, certificats d’empresa a efectes de l’INEM e IRPF, notificacions fi de contracte i liquidacions (finiquitos) i certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social

Alta de fitxers, redacció d'avisos legals i assessorament general en matèria de la Llei de Protecció de Dades.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals (mitjançant Mutua d’Accidents de Treball o Empresa autoritzada)

Actuacions davant el TAMIB (SMAC) i davant el Jutjat Social <

Tramitació de documents online (Intranet de gestió)